Delivery Time: 1-10 Miniutes

Sample:IMEI: 35xxxxxxxxBrand: MotorolaModel: XT720